Публикации наших студентов в 20102018 гг.
 
     XХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет, 23-25 квітня 2018 р. (Михайловська О.А., Ящук Б.О.):
1. Михайловська О.А., Гуртовенко І.О. Визначення вмісту вуглеводів тонколучника однорічного // Матеріали ХXІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 23 - 25 квітня 2018. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. - С.190-191.
2. Ящук Б.О., Гуртовенко І.О. Дослідження вмісту фенольних сполук в траві агастахе фенхельного // Матеріали ХXІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 23 - 25 квітня 2018. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. - С.195-196.
 
    І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Сучасні досягнення фармацевтичної науки  в створенні та стандартизації лікарських засобів  і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження", Харків, НФаУ, 5 квітня 2018 р. (Омельковець Т.С., Романюк А.О.):
1. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Омельковець Т.С. Динаміка накопичення летких сполук в траві агастахе кропиволистого в онтогенезі // Сучасні досягнення фармацевтичної науки  в створенні та стандартизації лікарських засобів  і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: Матер. І Міжнар. наук.-практ.  інтернет-конф. (5 квітня 2018 року, м. Харків). – Х.: НФаУ, 2018. – С.42.
2. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Романюк А.О. Фітохімічне дослідження трави скерди покрівельної // Сучасні досягнення фармацевтичної науки  в створенні та стандартизації лікарських засобів  і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: Матер. І Міжнар. наук.-практ.  інтернет-конф. (5 квітня 2018 року, м. Харків). – Х.: НФаУ, 2018. – С.63.
 
     XХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет, 24-26 квітня 2017 р. (Атякшева Н.В., Романюк А.О.):
1. Атякшева Н., Гуртовенко І. Визначення вмісту вільних моно- та дисахаридів в сировині агастахе фенхельного та агастахе кропиволистого // Матеріали ХХІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, 24-26 квітня 2017. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2017. – С. 223.
2. Романюк А. Гуртовенко І. Дослідження летких сполук деяких видів роду агастахе Agastache J.Clayton ex Gronov. // Матеріали ХХІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, 24-26 квітня 2017. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2017. – С.236.
 
     ІV Міжнародний медико-фармацевтичний Конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки» (Bukovinian International Medical Congress, BIMCO 2017, Чернівці, 4-6 квітня 2017) (Михайловська О.А., Ящук Б.О.):
1.Михайловська О.А., Гуртовенко І.О. Визначення вмісту жирних кислот в сировині агастахе фенхельного та агастахе кропиволистого // «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2017. N 19. – С. 499.
2. Ящук Б.О., Гуртовенко І.О. Порівняльний аналіз елементного складу трави деяких видів роду агастахе Agastache J.Clayton ex Gronov // Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2017. N 19. – С. 503.
 
     Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» 28-29 жовтня 2016 р. (Градзіон К.А.):
Гуртовенко І.О, Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К., Градзіон К.А., Меньшова В.О. Дослідження жирнокислотного складу трави деяких видів роду агастахе (Agastache J.Clayton ex Gronov.) // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» 28-29 жовтня 2016 р.: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2016.
 
     VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України. Харків, 13-16 вересня 2016 р. (Кузь К.О.):
Коновалова О.Ю, Гуртовенко І.О., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К., Кузь К.О. Дослідження мінерального складу трави агастахе фенхельного та агастахе кропиволисного // Фармація ХХІ століття: Тенденції та перспективи: Матер. VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – У двох томах: Т.1. – Харків: НФаУ «Золоті сторінки», 2016. – С.96.
 
     XХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет, 25-27 квітня 2016 р. (Мовчанюк І., Марковська Д.):
1. Марковська Д., Гергель Є., Гергель О. Фітохімічне дослідження листя бузку звичайного Syringa vulgaris L. // Матеріали XХ Міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини», Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет, 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.341.
2. Мовчанюк І., Гергель Є., Гергель О. Дослідження летких сполук Calendula officinalis L. // Матеріали XХ Міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини», Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет, 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.342.
 
     ІІІ Міжнародний медико-фармацевтичний Конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки» (Bukovinian International Medical Congress, BIMCO 2016, Чернівці, 6-8 квітня 2016) (Атякшева Н.В., Романюк А.О.):
1. Атякшева Н.В., Рашевський І.С., Рибак Л.М. Вивчення поліфенольних сполук  листя аканту довголистого (Acanthus longifolius Poir) // ІІІ Міжнар. медико-фармацевтичний Конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки» (Bukovinian International Medical Congress, BIMCO 2016, Чернівці, 6-8 квітня 2016 (опубліковано в журналі "Хист", 2016, С.579.
2. Рашевський І.С., Романюк А.О. Гравіметричне визначення полісахаридних фракцій у листі аканту довголистого (Acanthus longifolius Poir) // ІІІ Міжнар. медико-фармацевтичний Конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки» (Bukovinian International Medical Congress, BIMCO 2016, Чернівці, 6-8 квітня 2016 (опубліковано в журналі "Хист", 2016, С.588.

 

     II Міжнародна науково-практична internet-конференція, Харків, 21-23 березня 2016 р. на базі Національного фармацевтичного університету (Рашевський І.С).

Рибак Л.М., Гудзенко А.В., Меньшова В.О., Рашевський І.С. Дослідження поліфенольних сполук аканту довголистого Acanthus longifolius Poir методом високоефективної рідинної хроматографії // «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»: Матер. II Міжнар. наук.-практ. internet-конф., Харків 21-23 березня 2016 р. - Х.: НФаУ, 2016. - С.208-209.  

 

    I науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю "Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку", Харків, 24-25 березня 2016 року на базі Національного фармацевтичного університету (Ліньова О.А., Мовсісян А.Р.).
Ліньова О.А., Мовсісян А.Р., Геращенко І.І. Скринінг адсорбційної активності субстанцій і препаратів рослинного походження // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: Матер. I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю 24-25 березня 2016 року, м.Харків. - Х.: НФаУ, 2016. - С.162-163.

 
     II міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Аналітична хімія у фармації", Харків, 17 березня 2016 р. (Рашевський І.С).
Рибак Л.М., Гудзенко А.В., Рашевський І.С. Дослідження пігментів листя аканту довголистого (Acanthus longifolius Poir) // Аналітична хімія у фармації: Матер. II міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 березня 2016 р., Харків. – Х.: НФаУ, 2016. – С.37-38.

 

     Міжнародний конгрес «Людина та Ліки – Україна» (вересень, 2015, м. Київ) (Бубнова О.В.).

Рибак Л.М. Вивчення поліфенольних сполук різних сортів базиліку камфорного (Ocimum basilicum L.) / Л.М. Рибак, О.Ю. Коновалова, Є.М. Гергель, О.В. Бубнова // «Людина та Ліки – Україна»: міжнародний конгрес, вересень, 2015 р.: Матеріали конгресу  – К.:, 2015.

 

     Конференція молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур», 4–5 червня 2015 року у м. Березоточа на базі Дослідної станції  лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування. (Бубнова О.В, Статійчук І.С.).

Рибак Л.М. Дослідження біологічно активних речовин різних сортів базиліку камфорного (Ocimum basilicum L.) / Л.М. Рибак, О.Ю. Коновалова, Є.М. Гергель, О.В. Бубнова, І.С. Стратійчук // «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур», 4–5 червня: конференція молодих вчених: Матеріали конф. – Березоточа: Інститут агроекології і природокористування, 2015. – С.134-136.

 

     Стаття у Збірнику наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика (Бубнова О.В.).

Рибак Л.М. Дослідження цукрів трави базиліку камфорного Ocimum basilicum L. методом газо-рідинної хромато-мас-спектрометрії / Л.М. Рибак, А.М. Остапчук, О.Ю. Коновалова, Є.М. Гергель, О.В. Бубнова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга 5. – С.200-206.

 

     Науковий симпозіум з міжнародною участю «Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині: здоров’я і довголіття-університет здоров’я», 29 травня 2015 року у м. Києві.(Малишева В.В., Осадчий А.С.).

1. Гергель О.В. Вивчення мінерального складу листя маслинки  сріблястої (Elaeagnus illiensis Musheg) / О.В. Гергель, Є.М. Гергель, О.Ю. Коновалова, В.В., Малишева // «Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині: здоров’я і довголіття-університет здоров’я»: науковий сімпозіум, 29 травня 2015 р.: Матеріали конференції – К.: «Геопринт», 2015.

2. Геращенко І.І.  Порівняльна характеристика адсорбційних властивостей ентеросгелю і атоксілу / І.І. Геращенко, О.Ю. Коновалова, Л.М. Рибак, А.С. Осадчий // «Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині, здоров’я і довголіття-університет здоров’я»: науковий сімпозіум, 29 травня 2015 р.: Матеріали конференції – К.: «Геопринт», 2015. – С.100-101.

 

     4 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій. До 100-ліття дослідження ехінацеї в Україні», 14-15 травня 2015 р. м. Полтава на базі Полтавської Державної аграрної Академії. (Жигота Ю.Ю.).

1. Коновалова О.Ю.Дослідження амінокислотного складу сережок ліщини звичайної (Corylus avellana L.) / О.Ю. Коновалова, А.М. Остапчук, Л.М. Рибак, Шураєва Т.К., Геращенко І.І., Є.М. Гергель, Ю.Ю. Жигота //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали четвертої Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції. – Полтава, 14-15 травня 2015 р. – Полтава, 2015. – с.216-218.

 

     Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Аналітична хімія у фармації», 19-20 березня 2015 року, м. Харків на базі Національного фармацевтичного університету (Жигота Ю.Ю.).

1. Рибак Л.М. Використання гравіметричного аналізу у фітохімічних дослідженнях / Л.М. Рибак, Ю.Ю. Жигота // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Аналітична хімія у фармації» – Харків: Видавництво НФаУ. – 2015. – с. 47-49.

 

     I Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин», 20-21 березня 2014 р., м. Харків, НФаУ.

1. Рибак Л.М., Бубнова О.В. Дослідження кількісного вмісту пігментів у траві різних сортів Базиліку камфорного (Ocimum basilicum L.) // «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»: I Міжнародна науково-практична Internet-конференція, 20-21 березня, 2014 р.: Матеріали конф. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – С.148-149.

 

     Науковий симпозіум з міжнародною участю «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття» 28 березня 2014, м. Київ.

1. Рибак Л.М., Малишева В.В. Дослідження кількісного вмісту каротиноїдів у плодах різних сортів помідора звичайного Solanum  lуcopersicum L. // “Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття”: науковий симпозіум з міжнародною участю 28 березня, 2014 р.: Тези доп. – К.: Наукова думка, 2014. – С.78.

 

     ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних досліджень на сучасному етапі» 27-28 березня 2014 р., Луганськ, ДЗ ЛДМУ.

1. Рибак Л.М., Осадчий А.С. Дослідження кількісного вмісту пігментів у траві Eruca sativa Mill. сорту «Рокет» // «Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних досліджень на сучасному етапі»: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 27-28 березня, 2014 р.: Тези доп. – Луганськ: Вид-тво ЛДМУ, 2014. – С.152.

 
     69-я научная  конференция по фармации и фармакологии 27-31 января 2014 г., Пятигорск.
1. Рыбак Л.Н., Коновалова Е.Ю., Бубнова О.В. Сравнительное исследование качественного состава и количественного содержания флавоноидов в траве разных сортов базилика камфорного (Ocimum basilicum L.) // 69-я научная  конференция по фармации и фармакологии 27-31 января 2014 г, Пятигорск. – С.73-75.
 
     Матеріали VІ (67) Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» 23-25 жовтня 2013 р., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ.

1. Бодня О.С., Гергель О.В. Дослідження ліпофільної фракції сировини шовковиці чорної (Morus nigra L.). – К.,2013. – С.320-321.

2. Власенко М.В., Гергель О.В. Дослідження макро- та мікроелементів  сировини шовковиці білої (Morus alba L.). – К.,2013. – С.321-322.

3. Рибак Л.М., Набок А.Ю. Дослідження кількісного вмісту рутину у рослинах видів роду Geranium L. флори України. – К.,2013. – С.326.

 

     Міжнародна конференція «Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі», присвячена Всесвітньому дню  паліативної та хоспісної допомоги, 10-11 жовтня 2013 р.: Тези доповідей.

1. Рибак Л.М.,  Коновалова О.Ю., Пасічник Н.І. Дослідження екстракту трави герані сибірської G. sibiricum L. як перспективної сировини у терапії та профілактиці онкологічних захворювань // «Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній та хоспісній допомозі»: міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому Дню паліативної та хоспісної допомоги, 10-11 жовтня, 2013 р.: Матеріали конференції – К.: «Геопринт», 2013. – С.75-76.

 
     XIX Міжнародна конференція «Інформотерапія»: теоретичні аспекти та практичне застосування, 18-19 жовтня 2013 р., Трускавець, 2013: Матеріали конференції.
1. Гергель Є.М., Цикунов О.С. Вивчення макро- та мікроскопічних діагностичних ознаки листя малини звичайної (Rubus idaeus L.)  // XIX Міжнародна конференція «Інформотерапія»: теоретичні аспекти та практичне застосування, 18-19 жовтня 2013 р.: матеріали конференції. – Трускавець, 2013.
2. Рибак Л.М, Малишева В.О. Визначення якісного складу і кількісного вмісту фенольних сполук методом високоефективної рідинної хроматографії у сировині малини звичайної (Rubus idaeus L.) // XIX Міжнародна конференція «Інформотерапія»: теоретичні аспекти та практичне застосування, 18-19 жовтня 2013 р.: матеріали конференції. – Трускавець, 2013.
 
     Х Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання медицини і фармації». Буковинський державний медичний університет. Чернівці, 27-28 березня 2013 р.

1. Бодня О. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ЛИСТЯ ХУРМИ КАВКАЗЬКОЇ DIOSPYROS LOTUS L. // Х Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання медицини і фармації». – Чернівці: Хист. – 2013, вип. 15. - С. 332.

2. Власенко М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИВИРАЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ ЛИСТЯ АЙВИ ДОВГАСТОЇ CYDONIA OBLONGA MILL. // Х Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання медицини і фармації». – Чернівці: Хист. – 2013, вип. 15. - С. 335.

3. Власенко О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ПЛОДІВ АЗИМІНИ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ // Х Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання медицини і фармації». – Чернівці: Хист. – 2013, вип. 15. - С. 336.

4. Боліла І. ДОСЛІДЖЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТЯ ХЕНОМЕЛЕСУ CHAENOMELES JAPONICA LINDL. Х Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання медицини і фармації». – Чернівці: Хист. – 2013, вип. 15. - С. 332.

 
     XVІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопільський державний медичний університет. Тернопіль, 2013.

1. Бубнова О. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ЛИСТЯ АЗИМІНИ (ASIMINA TRILOBA L.) // Матеріали XVІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, 2013.

2. Кучай О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛИСТЯ ХУРМИ СХІДНОЇ, ВІРГІНСЬКОЇ ТА ЇХ ГІБРИДІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ // Матеріали XVІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2013.

3. Федун В. ЛЕТКІ СПОЛУКИ КИЗИЛУ ЯПОНСЬКОГО (CORNUS KOUSA L.), ІНТРОДУКОВАНОГО В УКРАЇНІ // Матеріали XVІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2013.

 
     ІХ Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених. Буковинський державний медичний університет. 4-6 квітня 2012 р.
1. Рущак І.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ПЛОДАХ ГУМІ (ELAEAGNUS MULTIFLORA THUNB.) (С.276)
2. Романова О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ ШЕФЕРДІЇ (SHEPHERDIA ARGENTEA PURSH.) (С.275)
3. Чумаченко А.О. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ КИЗИЛУ ЛІКАРСЬКОГО (CORNUS OFFICINALIS L.) (С.282-283)
4. Бурчак Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИЛОТ У ЛИСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ХЕНОМЕЛЕСУ CHAENOMELES LINDL. (С.266)

 

     «Молодь – медицині майбутнього». Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених. Одеський національний медичний університет. 19-20 квітня 2012 року.
1. Гаценко А.І., Косюк О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПОЛІСАХАРИДІВ В ПЛОДАХ УНАБІ (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.)
2. Крамар А. ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ЛЕТКИХ СПОЛУК У ПЛОДАХ АЙВИ (СYDONIA OBLONGA MILL.)
3. Понятишин О.Р. ДИНАМІКА НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ ХУРМИ ВІРДЖИНСЬКОЇ (DIOSPYROS VIRGINIANA L.) В ПРОЦЕСІ ОНТОГЕНЕЗУ

 

     XVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 55-річчю Тернопільського державного медичного університету. Тернопіль, 23-25 квітня 2012 року.
1. Бодня О. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ У ЛИСТІ ТА ПЛОДАХ ХУРМИ ВІРГІНСЬКОЇ (DIOSPYROS VIRGINIANA L.)
2. Власенко М. ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ЛЕТКИХ СПОЛУК У ПЛОДАХ ХЕНОМЕЛЕСУ (СHAENOMELES L.)

 

     Всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Харків, Національний фармацевтичний університет, 19-20 квітня 2012 року.
1. Набок А. ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ЛЕТКИХ СПОЛУК У ЛИСТІ АЙВИ (СYDONIA OBLONGA MILL.) (С.94)

 

     ІХ Міжнародна наукова конференція студентів «Перший крок в науку – 2012». Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Вінниця, 20-21 березня 2012 р.
1. Гасюк Я. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ В ПЛОДАХ ХУРМИ ВІРГІНСЬКОЇ (DIOSPYROS VIRGINIANA L.)
2. Ковальчук О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЛЕТКИХ СПОЛУК ЛИСТЯ ХЕНОМЕЛЕСУ
3. Яковченко В.О. ВИВЧЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ В ЛИСТІ УНАБІ (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.)

 

     Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. 5-6 квітня 2012 року.
1. Іващенко А.П. ВИВЧЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ЛИСТЯ ТА ПЛОДІВ ГУМІ (ELAEAGNUS MULTIFLORA THUNB.) (С.362)
2. Пащенко Н.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСТРАКТІВ ПЛОДІВ КИЗИЛУ ЗВИЧАЙНОГО (CORNUS MAS L.) НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ ЩУРІВ (С.367)
3. Поповіченко М.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЛЕТКИХ СПОЛУК ЛИСТЯ ОБЛІПИХИ (С.368)
4. Розпутна Т.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЛЕТКИХ СПОЛУК ПЛОДІВ КАЛИНИ ЗМОРШКУВАТОЛИСТОЇ (VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM HEMSL.) (С.368)

 

     Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Медицина та фармація ХХІ століття – крок у майбутнє». Запорізький державний медичний університет. 19-20 квітня 2012 року.
1. Жабинець Ю. ЛЕТКІ СПОЛУКИ ПЛОДІВ КАШТАНУ ЇСТІВНОГО (CASTANEA SATIVA) (С.189-190)
2. Лідовська Г. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ХЛОРОФІЛУ В ЛИСТІ УНАБІ (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) (С.202)
3. Папуша Н. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ТАНІНІВ У ЛИСТІ ТА КВІТКАХ КІПРЕЮ ВУЗЬКОЛИСТОГО (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM (L.) HOLUB.) (С.215)
4. Циганок І. фРАКЦІЇ ПОЛІСАХАРИДІВ ПЛОДІВ ШЕФЕРДІЇ (SHEPHERDIA ARGENTEA PURSH.) (C.230-231)

 
     Матеріали ІV (65) Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» 12-14 жовтня 2011 р. (опубліковані в Українському науково-медичному молодіжному журналі, 2011, № 1):
1. Бурчак Т.В. ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТЯ ХЕНОМЕЛЕСУ (С.458-459).
2. Пащенко Н.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У ПЛОДАХ СОРБАРОНІЇ (С.468).
3. Розпутна Т.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ПЛОДАХ КАЛИНИ ЗМОРШКУВАТОЛИСТОЇ (С.469-470).
4. Романова О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПОЛІСАХАРИДІВ У ЛИСТІ ШЕФЕРДІЇ (SHEPHERDIA ARGENTEA PURSH.) (С.470).
5. Рущак І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПОЛІСАХАРИДІВ У КВІТКАХ ХЕНОМЕЛЕСУ (С.470-471)
 
     Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Національний фармацевтичний університет, м. Харків (20-21 квітня 2011 р.):
1. Опанасенко Р.І., Джан Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ ТА КВІТКАХ КИПРЕЮ ВУЗЬКОЛИСТОГО (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM (L.) HOLUB);
2. Оселедько О.І., Джан Т.В. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ТРИТЕРПЕНОВИХ САПОНІНІВ У ПЛОДАХ ХЕНОМЕЛЕСУ (CHAENOMELES) РІЗНИХ ВИДІВ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ.
   
     Матеріали 72 загальноуніверситетської студентської наукової конференції «Досягнення сучасної медицини». Львівський національний медичний університет (28-29 квітня 2011 р.):
1. Кириченко Г.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ У ЛИСТІ СМОРОДИНИ ЧЕРВОНОЇ RIBES RUBRUM L.;
2. Довга І.А. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ АМІНОКИСЛОТ У ЛИСТІ МАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ РЕМОНТАНТНОГО СОРТУ;
3. Страшнюк Т.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ У РІЗНИХ ВИДАХ СИРОВИНИ ХУРМИ ВІРГІНСЬКОЇ DIOSPYROS VIRGINIANA;
4. Телев’як С.Б. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У ЛИСТІ АБРИКОСУ (PRUNUS ARMENIACA L.)
   
     ІХ Международный симпозиум «Новые нетрадиционные растения и перспективы их использования»
1. Коновалова Е.Ю., Джан Т.В., Клименко С.В.,  Григорьева О., Страшнюк Т.А. ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРИТЕРПЕНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПЛОДАХ ХУРМЫ ВИРГИНСКОЙ DIOSPYROS VIRGINIANA L.
   
     Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів «Перший крок в науку – 2011». Вінницький національний медичний університет (17-18 березня 2011 р.):
1. Зашкольна Н.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У ПЛОДАХ СОРБАРОНІЇ;
2. Карпенко А.В. ДИНАМІКА НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ АҐРУСУ;
3. Розпутна Т.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У ПЛОДАХ КАЛИНИ ЗМОРШКУВАТОЛИСТОЇ VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM HEMSL. (С.140).
 
     Матеріали ІІІ (64) Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» 3-4 листопада 2010 р. (опубліковані в Українському науково-медичному молодіжному журналі, 2010):
1. Довга І.А. Науковий керівник: ст. викладач Джан Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛИСТЯ МАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ РЕМОНТАНТНОГО СОРТУ (С. 502);
2. Карпенко А.В. Науковий керівник – ст. викладач Джан Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ АГРУСА КУЛЬТИВОВАНИХ СОРТІВ (С. 504);
3. Кириченко А.М. Науковий керівник – ст. викладач Джан Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ТАНІНІВ ТА ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У ЛИСТІ СМОРОДИНИ ЧЕРВОНОЇ RIBES RUBRUM L. (С. 505);
4. Небожук О.І. Науковий керівник: ст. викладач Джан Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ТРАВИ І КОРЕНІВ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ (С. 511);
5. Телев’як С.Б. Науковий керівник – ст. викладач Джан Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ АБРИКОСА КУЛЬТИВОВАНИХ СОРТІВ (С. 516);
6. Поповіченко М.В. Науковий керівник – ст. викладач Джан Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ У ПЛОДАХ РІЗНИХ ВИДІВ І СОРТІВ ХЕНОМЕЛЕСУ CHAENOMELES LINDL. (С. 513);
7. Крижанівська А.В. Науковий керівник – ст. викладач Джан Т.В. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ СУНИЦІ ЛІСОВОЇ (FRAGARIA VESCA L.) КУЛЬТИВОВАНИХ СОРТІВ (С. 519).
 
     Науково-практична конференція «Сучасні аспекти медицини і фармації-2010». ЗДМУ 13-14 травня 2010 р. Тези доповідей:
1. Дьомін В.В. Дослідження нагромадження дубильних речовин в коренях малини звичайної (С. 96);
2. Кириченко Г.М. Дослідження нагромадження флавоноїдів у листі смородини червоної Ribes rubrum L. (С. 97);
3. Осауленко В.М. Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот та флавоноїдів у листі шовковиці Morus alba L. (С. 98).
  
 
 
      Членами студенческого научного кружка кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии в 2011-2016 гг. было подано 68 тезисов докладов, опубликованных в материалах студенческих научных конференций КМУ УАНМ:

 

2016 год

1. Ліньова О.А. Порівняння структурно-адсорбційних характеристик волокнистих матеріалів – похідних целюлози // Матеріали ХХІІІ наукової конференції студентів  та  молодих вчених Київського медичного університету УАНМ. – К., 2016. – С.60-62.

2. Михайловська А.А. Дослідження накопичення дубильних речовин в коренях смородини чорної // Матеріали ХХІІІ наукової конференції студентів  та  молодих вчених Київського медичного університету УАНМ. – К., 2016. – С.64-65.

3. Мовсисян А.Р. Адсорбционные свойства диетической добавки на основе бурых морских водорослей // Матеріали ХХІІІ наукової конференції студентів  та  молодих вчених Київського медичного університету УАНМ. – К., 2016. – С.65-66.

4. Рашевський І.С. Дослідження біологічно активних речовин аканту довголистого (Acanthus longifolius Poir) // Матеріали ХХІІІ наукової конференції студентів  та  молодих вчених Київського медичного університету УАНМ. – К., 2016. – С.68-69.

5. Тоцька А.В. Дослідження накопичення флавоноїдів у листі агрусу звичайного // Матеріали ХХІІІ наукової конференції студентів  та  молодих вчених Київського медичного університету УАНМ. – К., 2016. – С.70-71.


2015 год

1. Бубнова О.В. Вивчення поліфенольних сполук різних сортів базиліку камфорного (Ocimum basilicum L.) // ХХІІ наукова конференція студентів та молодих вчених КМУ УАНМ, травень, 2015 р.: Матеріали конференції. – Київ: Вид-во КМУ УАНМ, 2015. – С.29.

2. Жигота Ю.Ю. Вивчення поліфенольних сполук сережок ліщини звичайної (Corylus avellana L.) і берези повислої (Bеtula pеndula L.) / Жигота Ю.Ю., А.Р. Мовсісян //  ХХІІ наукова конференція студентів та молодих вчених КМУ УАНМ, травень, 2015 р.: Матеріали конференції. – Київ: Вид-во КМУ УАНМ, 2015. – С.34.

3. Федун В.С. Вивчення проціанідинів різних сортів базилікукамфорного (Ocimum basilicum L.) / В.С. Федун, О.В. Бубнова //  ХХІІ наукова конференція студентів та молодих вчених КМУ УАНМ, травень, 2015 р.: Матеріали конференції. – Київ: Вид-во КМУ УАНМ, 2015. – С.50-51.

4. Осадчий А.С., Стратійчук І.С. Порівняльна характеристика адсорбційних властивостей   Ентеросгелю і Атоксілу // ХХІІ наукова конференція студентів та молодих вчених КМУ УАНМ, травень, 2015 р.: Матеріали конференції. – Київ: Вид-во КМУ УАНМ, 2015. – С.48-49.

5. Стратійчук І.С. Використання отруйних рослин у народній медицині // ХХІІ наукова конференція студентів та молодих вчених КМУ УАНМ, травень, 2015 р.: Матеріали конференції. – Київ: Вид-во КМУ УАНМ, 2015. – С.49-50.

6. Цикунов О.В. Фізико-хімічне вивчення лікарської композиції PATHELEN® / Цикунов О.В. //  ХХІІ наукова конференція студентів та молодих вчених КМУ УАНМ, травень, 2015 р.: Матеріали конференції. – Київ: Вид-во КМУ УАНМ, 2015. – С.53-54.


2014 год

1. Бодня О.С. МЕТОДИ ІЗОЛЮВАННЯ ОТРУТ ГРИБІВ // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.41.

2. Власенко М.В. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ КАНАБІНОЇДІВ У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.42-43.

3. Бубнова О.В. ВИКОРИСТАННЯ БАЗИЛІКУ КАМФОРНОГО В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.41-42.  

4. Жигота Ю.Ю. ВИКОРИСТАННЯ БРУНЬОК ТОПОЛІ ЧОРНОЇ В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.43.

5. Жигота Ю.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ПІГМЕНТІВ У ПЛОДАХ CUCUMIS SATIVUS L. // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.43-44.

6. Малишева В.В. ПЛОДИ ПОМІДОРУ – ПЕРСПЕКТИВНА СИРОВИНА ДЛЯ МЕДИЦИНИ // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.44-45.

7. Осадчий А.С. РУКОЛА – НОВА ПЕРСПЕКТИВНА РОСЛИНА ДЛЯ МЕДИЦИНИ // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.45.

8. Федун В.С., Бубнова О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ПІГМЕНТІВ У СЕРЕЖКАХ CORYLLUS AVELLANA L. // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.46-47.

9. Федун В.С. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АКАНТУ В ТРАДИЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.45-46.

10. Цикунов О.В. ВИКОРИСТАННЯ ПИЖМА ЗВИЧАЙНОГО В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.47-48.

11. Цикунов О.В. МІСЦЕ ВИШНІ ЗВИЧАЙНОЇ В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ УКРАЇНИ // ХХІ Наукова конференції студентів та молодих вчених КМУ УАНМ: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2014. – С.47.


2013 год

1. Бодня О., студентка 4 курсу. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ХУРМИ КАВКАЗЬКОЇ (DIOSPYROS LOTUS L.).
2. Боліла І., студентка 4 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТЯ ХЕНОМЕЛЕСУ CHAENOMELES JAPONICA LINDL.
3. Бубнова О., студентка 3 курсу. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ЛИСТЯ АЗИМІНИ (ASIMINA TRILOBA L.).
4. Власенко М., студентка 4 курсу. ВИВЧЕННЯ ПРОТИВИРАЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ ЛИСТЯ АЙВИ ДОВГАСТОЇ (CYDONIA OBLONGA MILL.).
5. Власенко О., студентка 4 курсу. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ПЛОДІВ АЗИМІНИ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ.
6. Гасюк Я., студентка 5 курсу. ЛІПОФІЛЬНІ РЕЧОВИНИ ПЛОДІВ ХУРМИ ВІРГІНСЬКОЇ (DIOSPYROS VIRGINIANA L.).
7. Жабинець Ю., студентка 5 курсу. ПОЛІФЕНОЛИ ЛИСТЯ КАШТАНУ ПОСІВНОГО CASTANEA SATIVA MILL.
8. Ковальчук О., студентка 5 курсу. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ЛИСТЯ АЙВИ КИТАЙСЬКОЇ (PSEUDOCYDONIA CHINENSIS C.K.SCHNEID.).
9. Кучай О., студентка 3 курсу. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛИСТЯ ХУРМИ СХІДНОЇ, ВІРГІНСЬКОЇ ТА ЇХ ГІБРИДІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ.
10. Лідовська Г., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ І ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ АЗИМІНИ (ASIMINA TRILOBA (L.) DUNAL).
11. Понятишин О., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПОЛІСАХАРИДІВ У ЛИСТІ ХУРМИ ВІРГІНСЬКОЇ DIOSPYROS VIRGINIANA L.
12. Федун В., студентка 3 курсу. ЛЕТКІ СПОЛУКИ КИЗИЛУ ЯПОНСЬКОГО (CORNUS KOUSA L.), ІНТРОДУКОВАНОГО В УКРАЇНІ.
13. Яковченко В., студентка 5 курсу. КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ХЛОРОФОРМНИХ ЕКСТРАКТІВ ЛИСТЯ УНАБІ ZUZUPHUS JUJUBA MILL.

 

2012 год
1. Бодня О.С., студентка 3 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ У ЛИСТІ ТА ПЛОДАХ ХУРМИ ВІРГІНСЬКОЇ (DIOSPYROS VIRGINIANA L.)
2. Бурчак Т.В., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИЛОТ У ЛИСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ХЕНОМЕЛЕСУ CHAENOMELES LINDL.
3. Власенко М.В., студентка 3 курсу. ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ЛЕТКИХ СПОЛУК У ПЛОДАХ ХЕНОМЕЛЕСУ (СHAENOMELES L.)
4. Гасюк Я. В., студентка 4 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ В ПЛОДАХ ХУРМИ ВІРГІНСЬКОЇ (DIOSPYROS VIRGINIANA L.)
5. Жабинець Ю.М., студентка 5 курсу. ЛЕТКІ СПОЛУКИ ПЛОДІВ КАШТАНУ ЇСТІВНОГО (CASTANEA SATIVA MILL.)
6. Іващенко А.П., студентка 5 курсу. ВИВЧЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ЛИСТЯ ТА ПЛОДІВ ГУМІ (ELAEAGNUS MULTIFLORA THUNB.)
7. Ковальчук О.В., студентка 4 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЛЕТКИХ СПОЛУК ЛИСТЯ ХЕНОМЕЛЕСУ
8. Косюк О.В., студентка 4 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПОЛІСАХАРИДІВ В ПЛОДАХ УНАБІ (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.)
9. Крамар А.О., студентка 3 курсу. ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ЛЕТКИХ СПОЛУК У ПЛОДАХ АЙВИ (СYDONIA OBLONGA MILL.)
10. Набок А.Ю., студентка 3 курсу. ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ЛЕТКИХ СПОЛУК У ЛИСТІ АЙВИ (СYDONIA OBLONGA MILL.)
11. Пащенко Н.Ю., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСТРАКТІВ ПЛОДІВ КИЗИЛУ ЗВИЧАЙНОГО (CORNUS MAS L.) НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ ЩУРІВ
12. Понятишин О.Р., студентка 4 курсу. ДИНАМІКА НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ ХУРМИ ВІРГІНСЬКОЇ (DIOSPYROS VIRGINIANA L.) В ПРОЦЕСІ ОНТОГЕНЕЗУ
13. Поповіченко М.В., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЛЕТКИХ СПОЛУК ЛИСТЯ ОБЛІПИХИ
14. Розпутна Т.А., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЛЕТКИХ СПОЛУК ПЛОДІВ КАЛИНИ ЗМОРШКУВАТОЛИСТОЇ (VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM HEMSL.)
15. Романова О.М., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ ШЕФЕРДІЇ (SHEPHERDIA ARGENTEA PURSH.)
16. Рущак І.М., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ПЛОДАХ ГУМІ (ELAEAGNUS MULTIFLORA THUNB.)
17. Чумаченко А.О., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ КИЗИЛУ ЛІКАРСЬКОГО (CORNUS OFFICINALIS L.)
18. Яковченко В. О., студентка 4 курсу. ВИВЧЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ В ЛИСТІ УНАБІ (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.)


2011 год
1. Пащенко Наталя, студентка 4 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ЛИСТІ АЙВИ (CYDONIA OBLONGA L.)
2. Поповіченко Марта, студентка 4 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ У ПЛОДАХ РІЗНИХ ВИДІВ І СОРТІВ ХЕНОМЕЛЕСУ CHAENOMELES LINDL.
3. Розпутна Т.І., студентка 4 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У ПЛОДАХ КАЛИНИ ЗМОРШКУВАТОЛИСТОЇ VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM HEMSL.
4. Страшнюк Тетяна, студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ У РІЗНИХ ВИДАХ СИРОВИНИ ХУРМИ ВІРГІНСЬКОЇ DIOSPYROS VIRGINIANA
5. Телев’як Світлана, студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У ЛИСТІ АБРИКОСУ (PRUNUS ARMENIACA L.)
6. Довга Ірина, студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ АМІНОКИСЛОТ У ЛИСТІ МАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ РЕМОНТАНТНОГО СОРТУ
7. Зашкольна Н.І. студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У ПЛОДАХ СОРБАРОНІЇ
8. Карпенко А.В., студентка 5 курсу. ДИНАМІКА НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ АҐРУСУ
9. Кириченко Ганна, студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПРОЦІАНІДИНІВ У ЛИСТІ СМОРОДИНИ ЧЕРВОНОЇ RIBES RUBRUM L.
10. Крижанівська Анастасія, студентка 5 курсу. ДИНАМІКА НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ СУНИЦІ ЛІСОВОЇ (FRAGARIA VESCA L.) КУЛЬТИВОВАНИХ СОРТІВ
11. Мовчан Вікторія, студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ПЛОДІВ ОБЛІПИХИ
12. Опанасенко Р.І., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ ТА КВІТКАХ КИПРЕЮ ВУЗЬКОЛИСТОГО (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM (L.) HOLUB)
13. Осауленко В.М., студентка 5 курсу. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ ТА ФЛАВОНОЇДІВ У ЛИСТІ ШОВКОВИЦІ БІЛОЇ MORUS ALBA L.
14. Оселедько О.І, студентка 5 курсу. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ТРИТЕРПЕНОВИХ САПОНІНІВ У ПЛОДАХ ХЕНОМЕЛЕСУ (CHAENOMELES) РІЗНИХ ВИДІВ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ
15. Папуша Наталя, студентка 4 курсу. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ СУМИ ФЛАВОНОЇДІВ У ДЕЯКИХ ВИДАХ РОДУ GERANIUM L. У ФЕНОФАЗУ МАСОВОГО ЦВІТІННЯ
Яндекс.Метрика